Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Woda z SUW w Grzybowie przydatna do spożycia

19.12.2022, 14:39

 

 

Komunikat Nr 4

 

 

Gmina Słubice zawiadamia, że badania próbki wody produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Grzybowie, punkt poboru -  Stacja Uzdatniania Wody Grzybów 20, 09-533 Słubice, kran na hali, pobranej do badań laboratoryjnych oraz próbki wody pobranej z ujęcia wody na Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wykazały w dniu 15.12.2022 roku brak wystąpienia przekroczenia wartości normatywnej parametru mikrobiologicznego z grupy coli. Wartości parametryczne próbek wykazały wartość 0.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Słubicach, informuje, iż od dnia 19.12.2022 r., woda jest przydatna do spożycia przez ludzi z miejscowości zasilanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie: Grzybów, Jamno, Potok Czarny, Potok Biały.

 

                                                     Wójt Gminy Słubice
                                                     /-/ Jacek Kozłowski

 

 

 

Komunikat PSSE w Płocku

 

Polecamy