Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania

22.08.2022, 12:52

Po raz piąty jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słubice biorą udział w ww. projekcie. Pomoc finansową otrzymają jednostki: OSP Juliszew, OSP Łaziska i OSP Wiączemin Polski. Łączna kwota uzyskanej pomocy finansowej wyniesie 10 000 zł. Skuteczność działania jednostek ochotniczych straży pożarnych uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują. Doposażenie jednostek w sprzęt jest procesem ciągłym, wymagającym dużych nakładów finansowych. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach program będzie kontynuowany co pozwoli doposażyć w sprzęt pozostałe jednostki OSP z terenu gminy.

Główne założenia Programu to:

- unowocześnienie wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Płockiego do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii.

- zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie możliwości działania jednostek OSP z terenu Powiatu Płockiego.

- minimalizacja skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji.

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  Powiatu Płockiego.

- dostosowanie  do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

- kontynuacja i podtrzymywanie tradycji strażackich.

 

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dofinansowano ze środków powiatu płockiego

 

Polecamy