Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP

19.10.2021, 13:35

Udział jednostek OSP z terenu gminy Słubice w IV edycji programu  pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” dofinansowanego ze środków Powiatu Płockiego.

Po raz czwarty jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słubice biorą udział w ww. projekcie. Dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Płocki planowane jest przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz doposażenie w sprzęt mający zastosowanie bezpośrednio do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych - 3 jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Słubice. Zakupione zostaną buty oraz rękawice. Dodatkowo planowana jest modernizacja budynku strażnicy OSP w Juliszewie. Dzięki pomocy finansowej Powiatu Płockiego druhowie z jednostki OSP Słubice odbędą kurs sternika motorowodnego oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pomoc finansową otrzymają jednostki: OSP Juliszew, OSP Łaziska i OSP Słubice. Skuteczność działania jednostek ochotniczych straży pożarnych uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują. Doposażenie jednostek w sprzęt jest procesem ciągłym, wymagającym dużych nakładów finansowych. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach program będzie kontynuowany co pozwoli doposażyć w sprzęt pozostałe jednostki OSP z terenu gminy.

Główne założenia Programu to:

- unowocześnienie wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Płockiego do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii.

- zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie możliwości działania jednostek OSP z terenu Powiatu Płockiego.

- minimalizacja skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji.

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  Powiatu Płockiego.

- dostosowanie  do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

- kontynuacja i podtrzymywanie tradycji strażackich.

Polecamy