Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Wsparcie dla Samorządu Gminy Słubice

05.04.2024, 15:33

 

Wójt Jacek Kozłowski i Skarbnik Gminy Henryka Bednarek w obecności Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka, podpisali umowę o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 291151W” w miejscowości Grzybów. Gmina Słubice otrzymała dotację w kwocie 205.000 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo żwirowych na odcinku drogi o długości 934 m, co znacznie zwiększy komfort jazdy użytkownikom drogi i umożliwi bezpieczny dojazd do posesji i pól.

#Mazowszepomaga #solidarnośćmazowiecka

 

Polecamy