Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Ekologiczny Piknik Rodzinny w Słubicach

13.09.2023, 09:49

 

         6 września 2023 roku w Łącku w obecności pana Macieja Wąsika - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz pana Macieja Małeckiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn.: "Ekologiczny Piknik Rodzinny w Słubicach”.  Zadanie w kwocie 30.000,00 zł zostało dofinansowane w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. WFOŚiGW w Warszawie reprezentował Prezes Zarządu – pan Marek Ryszka, ze strony Gminy Słubice umowę podpisywali Wójt Gminy Słubice – pan Jacek Kozłowski przy kontrasygnacie Sekretarza – pana Przemysława Nowackiego. Celem zadania jest wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska, pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego. W ramach realizacji przedsięwzięcia 21 września br. planowany jest piknik ekologiczny dla rodzin na terenie Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach.

           Jednocześnie jednostki OSP z terenu naszej gminy – OSP Słubice i OSP Wiączemin Polski podpisały umowy na dofinansowanie działań w swoich jednostkach. OSP Słubice w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 15.000,00 zł zakupi niezbędny sprzęt służący w akcjach ratowniczo- gaśniczych. OSP Wiączemin Polski za pozyskane środki w wysokości 40.000,00 zł dokona termomodernizacji budynku strażnicy.

 

 

Polecamy