Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Zgłoś szkodę rolniczą

21.07.2023, 15:16

 

Sposoby szacowania strat przez rolnika spowodowanych suszą w 2023 r.
 

Uwaga rolnicy!

 

Pismami z dnia 18 lipca i 26 lipca 2023 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie poinformował, że podstawą do oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji publicznej „zgłoś szkodę rolniczą”. Złożenie ww. wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikacje, warunkiem do zalogowania się jest posiadanie przez poszkodowanego profilu zaufanego.

Link do aplikacji oraz strony monitoringu suszy rolniczej:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1419112/

Producent rolny w aplikacji może oszacować szkody również po zbiorach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1350) rolnik może również zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną. Komisja może dokonać szacowania szkód wyłącznie w uprawach do czasu ich zbioru (nie szacujemy ściernisk, zboża w magazynach itp.), do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośredniej z ARiMR, podpisać oświadczenie, że wykazał lub wykaże straty w aplikacji publicznej oraz nie dokona likwidacji upraw do czasu lustracji przez komisję.

Z prac komisji sporządzony będzie raport oszacowania szkód (przekazywany do Wojewody), a nie protokoły przekazywane producentom rolnym.

W związku z powyższym jeśli producent rolny dodatkowo wyrazi chęć oszacowania strat przez komisję terenową może złożyć wniosek do Urzędu Gminy Słubice w dniach od 31 lipca do 4 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy urzędu. Szacowanie przez komisje nie jest obowiązkowe, więc na podstawie samego zgłoszenia w aplikacji producent rolny otrzyma protokół końcowy z szacowania strat w uprawach.

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia (jeśli takie będzie przewidziane) – musi być zgłoszenie w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.

Plik do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku wystąpienia suszy rolnczej.doc

Klauzula RODO

 

 

 

 

Polecamy