Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Podpisanie umów o wsparcie finansowe - MIAS MAZOWSZE 2023

05.05.2023, 14:42

 

5 maja br., Jacek Kozłowski – Wójt Gminy Słubice oraz Henryka Bednarek – Skarbnik Gminy, wzięli udział w uroczystości podpisania umowy o udzielenie pomocy finansowej na wsparcie dla sołectw Jamno, Alfonsów i Wymyśle Polskie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – „Mazowsze dla Sołectw 2023” w wysokości 30 000 złotych oraz umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Słubice w wysokości 300 000 złotych. Przewidziane umowami środki finansowe pochodzą z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ze strony samorządu Województwa Mazowieckiego umowy parafował Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Wicemarszałek Wiesław Raboszuk. W uroczystości brał również udział Radny Województwa Mazowieckiego - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Adam Orliński.

Wydarzenie odbyło się w płockim Muzeum Art Deco przy ul. Kolegialnej 6.

 

 

Polecamy