Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Stawka opłat za odpady komunalne w 2023r. nie ulegnie zmianie

22.12.2022, 15:18

    

        W dniu 19 grudnia br.  została podpisana umowa między Gminą Słubice a firmą REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sochaczewie na świadczenie usługi „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Słubice w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.’’

        Gminę Słubice reprezentował Wójt Gminy Jacek Kozłowski.  W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiotową usługę w roku 2023 zostanie utrzymana taka sama stawka za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych jak w roku 2022 tj. 25 zł za osobę.

 

  

       

 

Polecamy