Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Informacja w sprawie preferencyjnego zakupu węgla.

31.10.2022, 09:22

Wójt Gminy Słubice informuje, że Gmina przystępuje do dystrybucji węgla dla mieszkańców w cenach preferencyjnych, zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych, do 31 grudnia 2022 r.

Według  ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy). Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe to 3 tony w sezonie grzewczym 2022/2023 (1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 i 1,5 tony do dnia 30 kwietnia 2023). Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł. Do wyboru będzie węgiel typu orzech i groszek. Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego. Węgiel nie będzie pakowany w worki. Punkty dystrybucji będą znajdowały się na terenie Gminy Słubice. Trwają rozmowy w tej sprawie z Gminną Spółdzielnią "Samopomoc Chłopska" w Słubicach oraz Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym MAX Włodzimierz Podleśny w Alfonsowie.

Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla będą zobowiązani do złożenia wniosku. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Słubice.

 

Wniosek do pobrania

 

 

Polecamy