Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Kolejne środki z budżetu Województwa Mazowieckiego

12.07.2022, 13:57

8 lipca br. podczas uroczystości zorganizowanej w budynku Muzeum Mazowieckiego „Art Deco” w Płocku, Wójt Gminy Słubice - Jacek Kozłowski oraz Skarbnik Gminy – Henryka Bednarek podpisali kolejne Umowy związane z dofinansowaniem dla Gminy Słubice z budżetu Województwa Mazowieckiego. 164 000 złotych zasili inwestycję gminną, jaką będzie przebudowa drogi gminnej relacji Jamno – Droga Wojewódzka Nr 575 (koło Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie). Na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Juliszewie a także zakup sprzętu pożarniczego oraz środków ochrony osobistej dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Gmina Słubice otrzymała 49 125 złotych. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Orliński, Pan Radosław Rybicki -  Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pan Mariusz Młynarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oraz Dyrektor płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Pan Tomasz Kominek.

Polecamy