Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Gmina Słubice wygrywa w konkursie

22.11.2021, 11:16

Wójt Gminy Słubice informuje, iż zakończył się czas trwania konkursu „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ, którego organizatorem był Pełnomocnik Rządu ds. narodowego programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2, ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu ds. narodowego programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 2191). 

Konkurs Rosnąca Odporność miał na celu premiowanie gmin, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021r.

Gmina Słubice włączyła się w akcję szczepień przeciw COVID-19, poprzez zaangażowanie w promocję szczepień. W ww. okresie osiągnęła wynik 10,600 pp., który okazał się najwyższym w powiecie płockim.

W świetle powyższego w dniu 16 listopada br. Wójt Gminy wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o odbiór nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w powiecie. Zgodnie § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu Rosnąca Odporność Gminie przysługuje nagroda w wysokości 1 000 000 złotych.

Laureat Konkursu przeznacza Nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Jednocześnie informuję, że w dniu 19 listopada, Gmina Słubice otrzymała informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, iż wniosek o odbiór nagrody w Konkursie Rosnąca Odporność został zaakceptowany i przyjęty.

 

Polecamy