Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Stypendia motywacyjne dla uczniów

01.07.2020, 10:07

     W związku z Uchwałą Nr XIV/86/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 91 poz. 3265 z dnia 5 czerwca 2008r. ze zm.) Wójt Gminy Słubice przyznał stypendia motywacyjne 55 uczniom ze szkół podstawowych na łączną kwotę 17 000,00 zł.

     Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym została przeznaczona dla uczniów uczących się w szkołach z terenu Gminy Słubice. Celem lokalnego programu jest finansowe wspieranie rozwoju uczniów osiągających wyniki na poziomie określonym w ww. Uchwale Rady Gminy.

Przyznano stypendia za osiągane wyniki w nauce, potwierdzone wysoką średnią ocen uzyskanych na koniec semestru tj.

  • W klasach V-VI szkół podstawowych przy średniej ocen 5,00-5,50 przyznano 35 stypendiów, każde na kwotę 250,00 zł;
  • W klasach VII -VIII szkół podstawowych przy średniej ocen 4,75 – 4,99 przyznano 7 stypendiów, każde na kwotę 250,00 zł;
  • W klasach VII-VIII szkół podstawowych przy średniej ocen powyżej 4,99  przyznano 13 stypendiów, każde na kwotę 500,00 zł.

    Otrzymane stypendium to uhonorowanie pracy włożonej w wychowanie dziecka, wspieranie Jego zamiłowań do zdobywania wiedzy i umiejętności, zdolności, zainteresowań, a także kształtowania postaw.

     Życzę, aby dotychczasowe osiągnięcia były niewyczerpanym źródłem twórczych poszukiwań, aby inspirowały do  nowych pomysłów, aby otwierały drogę do realizacji najbardziej ambitnych planów.

Polecamy