Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Informacja

23.01.2019, 11:24

     W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019r. ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2018 poz.2247) oraz mając na uwadze art.6 ust.3a, w/w ustawy, Bogusława Lewandowska - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Płocku przypomina, że na wniosek producenta rolnego wydawana jest Informacja o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

     Pragniemy poinformowć, że w/w informacje są wydawane w Biurze Powiatowym ARiMR w Płocku bez zbędnej zwłoki. Uprasza się o nie czekanie do końca terminu aby uniknąć kolejek.

Więcej informacji na sronie ARiMR - link

Polecamy