Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Spotkanie w sprawie ścieżki rowerowej

10.10.2018, 22:02

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy NIDa, Nadzory, Inżynieria, Doradztwo Sp. z o.o. z siedziba w Płocku, z którą jest zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec – Słubice w km 22+630 do km 24+800.

Projektanci przedstawili i omówili szczegółowo przebieg projektowanej ścieżki oraz udzielili odpowiedzi na zadawane pytania.

W spotkaniu uczestniczył również wójt Krzysztof  Dylicki oraz pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się merytorycznie tym tematem.

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualności

Polecamy