Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Odbiór drogi w Grabowcu

10.10.2018, 09:39

Na odcinku o długości 980,47 m wykonano następujące elementy drogi: podbudowę z kruszywa naturalnego, nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,50 m, warstwę podbudowy kruszyw łamanych o grubości 20 cm, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm oraz pobocza o grubości 15 cm z kamienia tłuczonego.

            Odbioru wykonanych robót dokonała komisja powołana przez Wójta Gminy Słubice w skład której weszli pracownicy Urzędu Gminy i inspektor nadzoru. W odbiorze uczestniczył wykonawca oraz kierownik budowy. Zgodnie z zawartą umową z firmą DROG-BET wynagrodzenie ryczałtowe za zrealizowane roboty budowlane wyniosło kwotę brutto 649 895,93 zł.

AktualnościAktualnościAktualności
 
Aktualności

Polecamy