Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Szkolenie w ramach programu „Czyste Powietrze” – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko!

07.10.2018, 00:37

Program „Czyste Powietrze” skupia się na wymianie starych pieców  i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Podczas szkolenia  uczestnicy mogli uzyskać informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku. Dowiedzieli się na jakie działania można uzyskać dotację, wśród których można wymienić:

 • audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia;
 • dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (cześci konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem;
 • dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła;
 • docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące;
 • wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych ;
 • kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin;
 •  kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin;
 • kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej;
 • pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna;
 • kolektory słoneczne;

Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł. Zwrot kosztów kwalifikowanych oscyluje w przedziale od 30% - 90% a intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Wnioski można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Płocku ul. Małachowskiego 8 w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące Programu oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać na stronie internetowej https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu lub w punkcie konsultacyjnym, który znajduje w Płocku przy ul. Małachowskiego 8  w dni robocze od 10:00 do 14:00 bądź pod numerem telefonu: (24) 231 33 83

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 

Polecamy