Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

24.06.2018, 18:26

Na posiedzenie, oprócz członków Zarządu zaproszeni zostali również prezesi oraz naczelnicy ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki. 

Zgodnie z porządkiem obrad w punkcie 1 przedstawiona została informacja dot. przebiegu oraz oceny gminnych zawodów sportowo-pożarniczych które odbyły się w dniu 3 czerwca br. na placu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Słubicach. Następnie została przedstawiona analiza udziału jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych wg stanu na dzień 18 czerwca 2018 roku. Z analizy i przekazanych informacji wynika, że najwięcej wyjazdów miała jednostka OSP Słubice.

W/w informacje przedstawił Komendant Gminny Związku OSP RP Wiesław Cichosz. Kolejne informacje dotyczyły:

- programu i organizacji pikniku rekreacyjno-sportowego pod nazwą „Powitanie Lata” w Wiączeminie Polskim w dniu 1 lipca 2018 roku przez OSP Wiączemin Polski. Informację przedstawił naczelnik OSP Wiączemin – Ryszard Olczak,

- stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie za okres minionego roku. Przedstawił sekretarz Zarządu oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik,

- planowanego na dzień 23 czerwca 2018 roku w Bielsku Powiatowego Dnia Strażaka połączonego ze 100 – leciem Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Informację przedstawił Prezes zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki.

W sprawach różnych poruszono tematy zaopatrzenia w wodę, sprawności hydrantów p.poż. kradzieży wody, zabezpieczenia hydrantów przed kradzieżą wody, powtarzających się pożarów lasu w Grzybowie. Na zakończenie Prezes ZOG ZOSP RP podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażaków OSP, które odbyło się wiosną w remizie OSP w Juliszewie, dzięki czemu w jednostkach są strażacy, którzy mogą brać bezpośredni udział w akcjach.

 

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
Aktualności

Polecamy