Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Uroczyste podpisanie umów z Województwem Mazowieckim

20.06.2018, 14:38

Umowy podpisane zostały w ramach program wsparcia dla lokalnych wspólnot oraz OSP.

14 czerwca w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku została podpisana umowa na zadania związane z Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 dot. sołectwa Słubice i Łaziska.

15 czerwca w Muzeum Mazowieckim w Płocku uroczyście została podpisana umowa dot. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych w budynku remizy OSP Słubice. Zrealizowanie tego zadania pozytywnie wpłynie na pracę strażaków ochotników, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenie gotowości bojowej, co przełoży się na poprawę ochrony przeciwpożarowej.

 

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
Aktualności

Polecamy