Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Medal ,,za zasługi dla obronności dla kraju"

09.04.2018, 11:04

Urząd Gminy Słubice informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie medalu ,, za zasługi dla obronności kraju”.

Minister Obrony Narodowej może wyróżnić:

  • złotym medalem ,,za zasługi dla obronności kraju” – jeżeli co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową lub co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową
  •  srebrnym medalem ,,za zasługi dla obronności kraju” – jeżeli troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową.

Osoby spełniające powyższe wymogi, a które do tej pory nie otrzymały lub nie składały wniosku o odznaczenie, mogą poinformować o tym fakcie Wojskową Komendę Uzupełnień w Płocku ul. Kilińskiego 12 tel. 24261441220 do dnia 10 kwietnia 2018 roku. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po wyznaczonej dacie zostaną one uwzględnione w kolejnym roku.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko (nazwisko panieńskie w przypadku kobiet), imię ojca, datę urodzenia,
  • aktualny adres zamieszkania,
  • imiona i nazwiska, datę urodzenia dzieci (żołnierzy).

Polecamy