Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zebranie w Piotrkówku - kończy kampanię walnych zebrań w jednostkach OSP

10.02.2018, 19:46

Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Franciszek Zawadzki witając przybyłych gości: Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego, wójta gminy – Krzysztofa Dylickiego, przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. asp. Łukasza Szymańskiego, sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosława Lenarcika  oraz wszystkich przybyłych na zebranie.

Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Franciszek Zawadzki, Prezes OSP Piotrkówek, a protokolantem druh Jarosław Lenarcik. Wybrano też Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Piotr Lenarcik, Tomasz Trzeciakowski i Józef Kowalik oraz Komisję Statutową w składzie: Eugeniusz Felczak, Wiktor Dybiec i Marek Kordalewski.

Sprawozdania oraz plany przedstawili:

druh Franciszek Zawadzki – sprawozdanie z działalności,

druh Henryk Kordalewski – sprawozdanie finansowe i plan finansowy na rok 2018,

druh Piotr Lenarcik – plan działalności na rok 2018

Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy oraz zgodnie ze statutowymi kompetencjami przyjęto sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe.

W trakcie zebrania Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik przedstawił wydatki poniesione z budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową w 2017 r. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki podziękował za udział strażaków z OSP Piotrkówek w uroczystościach na terenie gminy oraz przypomniał, że rok 2018 jest rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i bardzo ważny jest udział strażaków w planowanych na szczeblu gminnym uroczystościach związanych z tym jubileuszem.

Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP Łukasz Szymański poinformował o funkcjonujących od niedawna zasadach dofinansowania jednostek OSP nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Zebranie przyjęło też jednogłośnie plan działalności i plan finansowy na 2018 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej w kwocie 10 zł.  

 

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
Aktualności

Polecamy