Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Zbliża się do końca kampania walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

04.02.2018, 10:58

W takim duchu w remizie strażackiej, w dniu 3 lutego 2018 r. odbyło się w jednostce OSP Słubice zwyczajne walne zebranie członków OSP.  Z uwagi na fakt, że Walne Zebranie jest najważniejszym w roku wydarzeniem organizacyjnym miało ono uroczysty charakter i uroczystą oprawę. Stąd obecność zaproszonych gości i uświetnienie najważniejszych momentów zebrania oprawą muzyczną w wykonaniu orkiestry strażackiej pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza.

Oprócz druhów z jednostki w zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki ,  radny Rady Powiatu, przewodniczący komisji bezpieczeństwa – Józef Walewski, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Płocku – Artur Czachowski, z-ca naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Płocku – Maciej Szutowski, przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Milczarek, wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos, komendant gminny OSP – Wiesław Cichosz, sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik, delegacje strażaków z OSP: Gąbin, Dobrzyków, Sielce, Juliszew i Łaziska, właściciel pałacu w Słubicach – Sławomir Ambroziak.

Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru, odegrania hymnu państwowego, przywitania gości przez Prezesa OSP Słubice – Marka Tarkę, uczczenia chwilą ciszy druhów, którzy zmarli w 2017 r. oraz wyboru przewodniczącego zebrania.

Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Krzysztof Dylicki. Na protokolanta wybrano druhnę Ewę Jabłońską. Wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Roman Jabłoński, Krzysztof Dobaczewski i Andrzej Żabka, Komisję Statutową w składzie: Michał Dylicki, Przemysław Adamowicz i Marek Bogiel oraz  Komisję Mandatową w składzie: Andrzej Dobaczewski, Renata Maślanka i Adam Rączka.

Po wyborze komisji nastąpił miły akcent ślubowania na sztandar nowo przyjętych członków OSP Słubice. Uchwałą Zarządu OSP z dnia 27 grudnia 2017 r. w poczet członków OSP zostali przyjęci: Marcin Wasilewski, Adrian Piątkowski, Kamil Brzoza oraz Adam Gołaszewski. Po ślubowaniu zostały wręczone legitymacje. Wręczenia legitymacji dokonali: Prezes OSP Słubice, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Marek Tarka w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, wójta gminy – Krzysztofa Dylickiego oraz Naczelnika Wydziału operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Płocku – Artura Czachowskiego.

W dalszej części zebrania szczegółowe sprawozdania za okres minionego 2017 roku  przedstawili: sprawozdanie z działalności – druh Andrzej Markiewicz, sprawozdanie finansowe – druh Marek Bogiel, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – druh Sylwester Serwach. Po sprawozdaniach pod obrady walnego zebrania zostały poddane projekty planów: planu działalności na 2018 rok – przedstawił druh Michał Dylicki i planu finansowego na 2018 rok – przedstawił druh Marek Bogiel. Zgodnie ze statutowymi kompetencjami zebranie przyjęło sprawozdania: z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

W dyskusji na zakończenie zabrania głos zabrali: Katarzyna Milczarek – dziękując ochotnikom z OSP Słubice za zaangażowanie i poświęcenie podczas likwidacji zdarzeń które miały miejsce w gminie w ubiegłym roku,  Artur Czachowski – podkreślił wysoką wartość operacyjną i dyspozycyjność jednostki, Waldemar Zawadzki (OSP Gąbin) – dziękując jednostce za gotowość do współpracy i współdziałanie z w różnych sferach zadań ratowniczych i dobrosąsiedzkich, Józef Walewski – odniósł się do tematu zagrożenia powodziowego, postępu prac regulacyjnych na rzece oraz roli OSP w monitorowaniu i likwidacji skutków zagrożenia.  Głos zabrał również Marek Tarka oraz na zakończenie, przewodniczący zebrania Krzysztof Dylicki - odniósł się do wartości operacyjnej jednostki OSP Słubice, gotowości do wyjazdów, udziału druhów i zaangażowaniu z OSP Słubice zarówno podczas zdarzeń jak też we wszystkich najważniejszych wydarzeniach i uroczystościach państwowych, strażackich, kościelnych. Podkreślił, że liczy na udział strażaków z tej jednostki oraz orkiestry strażackiej w planowanych uroczystościach związanych z obchodami 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  Złożył strażakom z OSP Słubice serdeczne podziękowanie oraz życzył realizacji przyjętych na zebraniu planów i zamierzeń a także satysfakcji i ludzkiej życzliwości.

Podjęcie uchwał było ostatnim punktem walnego zebrania. Hymnem Związku OSP RP „Rycerze Floriana” i wyprowadzeniem sztandaru walne zebranie sprawozdawcze OSP Słubice zostało zakończone.

Uroczystą oprawę w czasie zebrania nadawała orkiestra strażacka działająca przy jednostce OSP Słubice, którą prowadzi kapelmistrz Szymon Ogrzebacz.

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
Aktualności

Polecamy