Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Podsumowanie roku sprawozdawczego 2017 w OSP Łaziska

28.01.2018, 19:10

Oprócz druhów z jednostki w zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki ,  Komendant Gminny OSP, pełniący w jednostce funkcję Naczelnika - Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik, członek Zarządu Oddziału Gminnego związku OSP RP, a jednocześnie Prezes jednostki OSP Łaziska – Józef Walewski, Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Płocku – st.kpt. Maciej Szutowski.

 Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Józef Walewski, Prezes OSP Łaziska. Na protokolanta wybrano druha Jarosława Czarneckiego. Wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Statutową. Sprawozdania za okres minionego 2017 roku  przedstawili: sprawozdanie z działalności – druh Wiesław Cichosz, sprawozdanie finansowe – druh Roman Buła, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – druh Wiesław Kowalik. Przewodniczący zebrania druh Józef Walewski przedstawił plan działalności na rok 2017, a druh Roman Buła – plan finansowy.

W dyskusji poruszono sprawy remontu pomieszczenia w remizie OSP (po byłym sklepie), naprawy bramy wjazdowej na plac przy remizie OSP, porządkowania terenu wokół remizy, aktualizacji zapisów w KRS, potrzeby nowych mundurów wyjściowych i koszarowych, udziału w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, spotkania rezurekcyjnego strażaków w 2018 r. udziału jednostki w likwidacji skutków huraganu, który nawiedził gminę 10 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący zebrania Józef Walewski odczytał okolicznościowy adres od przewodniczącej Rady Gminy i wójta gminy z podziękowaniami dla strażaków z OSP Łaziska za udział w likwidacji skutków nawałnicy która w sierpniu nawiedziła naszą gminę oraz życzenia od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Zgodnie ze statutowymi kompetencjami zebranie przyjęło sprawozdania: z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy oraz podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej w kwocie 20 zł.  

Na zebraniu oficjalnie przekazano na wyposażenie jednostki 1 odcinek węża W-52 oraz szelki, który to sprzęt stanowił nagrodę dla drużyny OSP Łaziska, która zajęła III miejsce  w  IX edycji konkursu z zakresu wiedzy ekologicznej, pod hasłem „Ochrona środowiska w powiecie płockim”. Konkurs odbył się 18 listopada 2017 r. w ośrodku „Mazowsze” w Soczewce.

W punkcie wolne wnioski głos zabierali: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, wójt gminy – Krzysztof Dylicki, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego – Jarosław Lenarcik Komendant Gminny OSP – Wiesław Cichosz oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Płocku – st.kpt. Maciej Szutowski, który poruszył zagadnienia związane z planowanym do odbycia w lutym br na terenie naszej gminy – kursie podstawowym dla strażaków OSP.

 

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualności

Polecamy