Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Półmetek kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

27.01.2018, 20:59

Oprócz druhów z jednostki w zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki , Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku – Marek Tarka, Komendant Gminny OSP -  Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik, Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Płocku – st.kpt. Maciej Szutowski, Kwatermistrz Zakładowej Straży Pożarnej PKN Orlen – Bogdan Lewicki, właściciel pałacu w Słubicach – Sławomir Ambroziak, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku reprezentował Sekretarz w jednostce OSP Juliszew - Dariusz Woliński. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Dariusz Woliński. Na protokolanta wybrano druha Jacka Bułę.

Sprawozdania za okres minionego 2017 roku  przedstawili: sprawozdanie z działalności – druh Marek Muras, sprawozdanie finansowe – druh Ryszard Cierpikowski, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – druh Krzysztof Pliszka. Ze sprawozdań wynikało, że druhowie przy remoncie obiektu remizy przepracowali wiele godzin. Szacunkowa wartość wkładu wyniosła 12 tys. zł.

Po sprawozdaniach nastąpił miły akcent wręczenia odznaki „Za wysługę lat”. Odznakę otrzymał druh Stanisław Nowicki (35 lat). Wręczenia odznaki dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki w asyście Komendanta Gminnego OSP – Wiesława Cichosza oraz Z-cy Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Płocku – st.kpt. Macieja Szutowskiego.

Podczas zebrania ślubowanie na sztandar złożyli nowo przyjęci członkowie, druh Tadeusz Muras i druh Rafał Szymczak.

W dyskusji druhowie skupili się na sprawach dot. kontynuowania remontu remizy OSP Juliszew i szukania środków zewnętrznych na stworzenie w remizie punktu dowodzenia dla służb ratowniczych na wypadek zagrożenia powodziowego, szkolenia podstawowego strażaków, które w połowie lutego rozpocznie się w Juliszewie. Głos zabierali również zaproszeni goście.

Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Zebranie przyjęło też jednogłośnie plan działalności i plan finansowy na 2018 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej w kwocie 20 zł.  oraz uchwałę w sprawie zmian w statucie.

 

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
Aktualności

Polecamy