Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

OSP Grzybów rozpoczyna kampanię walnych zebrań sprawozdawczych członków OSP w 2018 r.

13.01.2018, 20:34

Jako pierwsze w tym roku, 13-go stycznia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Grzybów. Oprócz druhów z jednostki w zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny OSP druh Wiesław Cichosz, oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Wiesław Milczarek, Skarbnik jednostki, radny Rady Gminy Słubice.

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP. Przed rozpoczęciem realizacji porządku zebrania, chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego w grudniu 2017 r. druha OSP Grzybów Sławomira Wasilewskiego. Zgodnie ze statutowymi kompetencjami zebranie przyjęło sprawozdania: z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Zebranie przyjęło też jednogłośnie plan działalności i plan finansowy na 2018 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej oraz zmian w statucie.

 

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 

Polecamy