Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Informacja KRUS dla rolników

15.12.2017, 12:40

ROLNIKU - PRZYGOTUJ SIĘ DO ZIMY

 

     Praca i życie na wsi narażają człowieka na wiele niebezpieczeństw. Rolnik może być w ciągu dnia narażony na kilka lub nawet kilkanaście różnych zagrożeń, co wynika z częstych zmian stanowisk pracy. Różnią się one między sobą charakterem i rodzajem wykonywanych na nich czynności, wymaganą siłą i sprawnością fizyczną potrzebną do ich użytkowania. Ze względu na specyfikę wykonywanej pracy zachodzi duże ryzyko wypadków. Najczęściej dochodzi do nich wskutek niezwracania uwagi na zagrożenia w gospodarstwie rolnym oraz niewłaściwej organizacji pracy. Zbliżający się okres zimowy i zmienne warunki atmosferyczne powinny skłonić rolnika do przygotowania swojego gospodarstwa rolnego. 

     Ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych, którym ulegają rolnicy, to upadki osób.

     Większość upadków w rolnictwie to niewątpliwie upadek na podwórzu lub w obrębie obejścia.

     Główną przyczynę stanowi zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych. Jest to najczęściej nieutwardzona, nierówna i dziurawa powierzchnia podwórza, szczególnie śliska  w trakcie deszczu lub nieodśnieżona zimą. Upadkowi sprzyja również używanie nieodpowiedniego obuwia i brak dbałości o porządek w obejściu, porozrzucane przedmioty, materiały, przewody i druty przysypane słomą itp. Dbałość o ład i porządek w obejściu zagwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy.

     Dlatego, aby zmniejszyć ryzyko niebezpiecznego upadku na własnym podwórzu wystarczy podjąć działania:

- wyrównywać w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię placów i przejść, gdyż to one powodują najwięcej potknięć w codziennej pracy,

- usunąć wystające przedmioty i nierówności, które zwłaszcza przykryte śniegiem mogą być niewidoczne,

- oświetlić podwórza i chodniki,

- zimą likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami,

- stosowanie właściwego obuwia roboczego o podeszwie protektorowanej przylegające do kostki, które zmniejszy ryzyko poślizgnięć i potknięć.

     Przygotowujmy swoje gospodarstwo do pory roku i przewidywanych warunków atmosferycznych.

Polecamy