Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Jubileusz istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mocarzewie

05.11.2017, 20:09

Obecni byli m.in.: biskup pomocniczy diecezji łowickiej- Wojciech Osial, Marlena Mazurska- Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Tomasz Matuszewski- Starosta Gostyniński, Jan Krzewicki- Wicestarosta Gostyniński, Katarzyna Osowicz-Szewczyk- Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego, Gabriel Wieczorek- Wójt Gminy Sanniki, Krzysztof Dylicki- Wójt Gminy Słubice, Katarzyna Milczarek – Przewodnicząca Rady Gminy Słubice, Krzysztof Wiśniewski- Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Anna Olobry- Szarow- wizytator płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, Joanna Banasiak- Dyrektor Książnicy Płockiej, Artur Bedyk- Dyrektor GBP w Słubicach, Barbara Golus- Dyrektor GBP w Sannikach, Barbara Gołaszewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słubicach, Grażyna Bartos- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Słubicach. Obecni byli także dyrektorzy innych szkół zaprzyjaźnionych z Mocarzewem, zaprzyjaźnieni księża (także ks. Roman Batorski- proboszcz naszej parafii i ks. Ryszard Chludziński), byli pracownicy, byłe dyrektorki, sponsorzy, przyjaciele i ludzie, którzy w jakiś sposób są związani z tym miejscem.

O godz. 10 odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Wojciecha Osiala. Potem grupa teatralna „Chcę, Mogę, Potrafię”, działająca w Ośrodku, przedstawiła montaż słowno- muzyczny pt. „Uśmiech minionych lat”, przybliżający obecnym historię powstania Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, życiorys założycielki Zgromadzenia, Patronki Ośrodka- bł. Matki Celiny Borzęckiej, powstanie domu zakonnego w Mocarzewie i losy powstałego w 1957 roku Ośrodka. Warto przypomnieć, że historia mocarzewskiej Wspólnoty Zmartwychwstanek łączy się z historią Słubic. Siostry Zmartwychwstanki przybyły do Mocarzewa w 1924 roku. To właśnie ze Słubic pochodzą dwie Zmartwychwstanki, rodzone siostry Jadwiga i Stefania Grzybowskie i to właśnie w Mocarzewie, na posiadłościach należących do Grzybowskich, stanął pierwszy skromny domek, w którym zamieszkały przybyłe z różnych stron kraju siostry. Od początku swojej działalności na tym terenie siostry Zmartwychwstanki zajmowały się pracą oświatowo- społeczną. Widząc potrzeby okolicznej ludności, początkowo uruchomiły szwalnię zatrudniając około 50 dziewcząt. Potem placówka przechodziła różne koleje losu, związane także ze zmianami władzy w kraju i rozwojem potrzeb w obszarze kształcenia. „W obecnym kształcie Ośrodek to dom, który uczy bawi i prowadzi do Boga”- jak mogliśmy usłyszeć podczas spotkania.

Każdego roku dzieci i młodzież z terenu naszej gminy korzystają z oferty Ośrodka w Mocarzewie. Mamy więc i my doświadczenie współpracy z tą Placówka, „która na co dzień jest oazą radości, wesołego śmiechu i przyjaznego spojrzenia na dziecko i jego wyjątkowy świat. Ośrodek ten posiada bogate zaplecze, w którym każdy wychowanek może dobrze się czuć i z pomocą kochających i życzliwych mu drugich rodziców w jego drugim przyjaznym domu rozwijać wszechstronnie siebie. Odnajdziemy tu: plac zabaw na zewnątrz i różne kąciki zabaw w środku budynku, salę rehabilitacyjną i salę gimnastyczną, salę doświadczalną świata, salę komputerową, salę warsztatową, kolorowe  świetlice i pracownie oraz przytulne sypialnie. Prowadzone są różnorodne zajęcia specjalistyczne i rozwijające umiejętności wychowanka.” To wszystko wiemy a podczas uroczystości mogliśmy podziwiać fotograficzną relację z działalności Ośrodka. We wzruszającym programie artystycznym dowiedzieliśmy się też o nowym planie, wspólnym marzeniu i praktycznym zadaniu, jakie wyznaczyły sobie Siostry Zmartwychwstanki. Powstała w Mocarzewie FUNDACJA BOGACI MIŁOSIERDZIEM ma za swój główny cel wybudowanie i uruchomienie domu dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, absolwentów Ośrodka. Będziemy wszyscy kibicować naszym przyjaciołom z Mocarzewa. Mamy nadzieję, że ich marzenia się spełnią.

 Podczas uroczystości głos zabrało wiele osób, które dobrze życząc Jubilatowi  zapewniało o swoim wsparciu i przekazywało praktyczne prezenty dla dzieci. W imieniu władz samorządowych gminy Słubice prezent i słodki kosz dla dzieci, wraz z okolicznościowym adresem przekazali wspólnie: Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki i Przewodnicząca Rady Gminy – Katarzyna Milczarek. Całość imprezy, po wspólnym zwiedzaniu Ośrodka, zakończyła się w jadalni, gdzie przy smakowitościach z lokalnej stołówki można było powspominać, wymienić się obserwacjami, spotkać osoby, które we wcześniejszych latach tworzyły historię tego miejsca.

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
Aktualności

Polecamy