Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Odbiór drogi gminnej w miejscowości Łaziska

30.10.2017, 10:33

          W dniu 27 października dokonano odbioru robót budowlanych wykonywanych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej 291114W (G14) w miejscowości Łaziska od km 1+693 do km 2+799. Na odcinku o długości 1106 m wykonano następujące elementy drogi: podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię mineralno-asfaltową o szerokości 3,50 m wiążącą grubości 4 cm i ścieralną grubości 4 cm, pobocze z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu (15cm) o szerokości 2 x 0,75m stabilizowane mechanicznie oraz zjazdy na powierzchni 260 m2.

            Odbioru wykonanych robót dokonała komisja powołana przez Wójta Gminy Słubice w skład której weszli pracownicy Urzędu Gminy i inspektor nadzoru. W odbiorze uczestniczył wykonawca oraz kierownik budowy. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą Bogdanem Głuchowskim, właścicielem firmy PHU PRIMA Karwowo 8, 96-500 Sochaczew wynagrodzenie ryczałtowe za zrealizowane roboty budowlane wyniosło kwotę brutto 427 655,31 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 210 000,00 zł z udzielonej dotacji przez Województwo Mazowieckie.

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualności

Polecamy