Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Doposażanie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy i umundurowanie

19.10.2017, 15:06

Dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Płocki udało się doposażyć w sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie2 jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Słubice. Zakupiono m.in.: węże tłoczne, mundury wyjściowe i koszarowe, pilarkę spalinową oraz przyczepę specjalną ratowniczą. Pomoc finansową otrzymały jednostki: OSP Juliszew i OSP Słubice. Skuteczność działania jednostek ochotniczych straży pożarnych uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują. Doposażenie jednostek w sprzęt jest procesem ciągłym, wymagającym dużych nakładów finansowych. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach program będzie kontynuowany co pozwoli doposażyć w sprzęt pozostałe jednostki OSP z terenu gminy.

Główne założenia Programu to:

- unowocześnienie wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Płockiego do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii.

- zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie możliwości działania jednostek OSP z terenu Powiatu Płockiego.

- minimalizacja skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji.

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  Powiatu Płockiego.

- dostosowanie  do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Polecamy