Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

27.09.2017, 13:28

26 września 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słubicach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki. Spotkanie rozpoczęło się od informacji w zakresie bieżących spraw operacyjnych i techniczno-kwatermistrzowskich udzielonych przez przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP w Płocku Naczelnika Wydziału Operacyjnego mł. bryg. Artura Czachowskiego. Przekazane informacje dotyczyły dofinansowania jednostek OSP, re certyfikacji uprawnień oraz kursów i szkoleń. W drugim punkcie spotkania Komendant Gminny Wiesław Cichosz przedstawił informację dotyczącą ilości wyjazdów jednostek OSP do akcji ratowniczo-gaśniczych w I półroczu 2017 r. Omówiony został udział strażaków w uroczystości związanej z nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej gminie.

Podsumowane zostały gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz zaprezentowana została informacja o udziale jednostki OSP Łaziska w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego – Jarosław Lenarcik przedstawił informację na temat uczestniczenia straży w uroczystościach gminnych oraz kościelnych w 2017 roku. Przedostatnim punktem posiedzenia było omówienie udziału jednostek OSP w usuwaniu skutków sierpniowej nawałnicy. Na ręce prezesów jednostek, które uczestniczyły w usuwaniu skutków nawałnicy (OSP Słubice, Juliszew, Łaziska) zostały przekazane okolicznościowe adresy z podziękowaniami.

Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy różne i dyskusja. Została poruszona kwestia szkoleń, współudziału jednostek z terenu gminy oraz zmian w KRS poszczególnych jednostek.

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 

Polecamy