Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Nabycie prawa własności działki pod budowę ujęcia wody w Alfonsowie

31.07.2017, 21:20

W dniu 28 lipca 2017 roku gmina Słubice w kancelarii notarialnej w Gąbinie nabyła umową darowizny od osób fizycznych nieruchomości niezabudowane w skład których wchodzą działki gruntu oznaczone numerami 34/3 i 34/5 o łącznym obszarze 2457 m2 położone w miejscowości Alfonsów, gm. Słubice.

Przedmiotowe działki zgodnie z uchwałą nr XXVII.161.2017 Rady Gminy Słubice z dnia 25 kwietnia 2017 roku przeznaczone są pod gminną stacje ujęcia wody oraz drogę dojazdową.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren działek jest przeznaczony pod budowę stacji uzdatniania wody oraz na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej (15m).

Polecamy