Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Spotkanie w sprawie szkód czynionych przez ptaki objęte prawną ochroną.

10.07.2017, 20:55

Uczestnikami spotkania byli mieszkańcy borykający się z problemem wyrządzonych szkód. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płocku –  Dorota Zakrzewska, dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Marek Kroczewski; przedstawiciele kół łowieckich KAMPINOS i PETRPONOWA, na czele z łowczym Polskiego Związku Łowieckiego, Zarządu Okręgowego w Płocku Markiem Zaborowskim, wójt Gminy Słubice- Krzysztof Dylicki, przewodnicząca rady Gminy Słubice- Katarzyna Milczarek, wraz z radnymi Sławomirem Januszewskim i Ryszardem Ziółkowskim, sołtys Wiączemina Polskiego - Małgorzata Cichosz, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej- Dariusz Nowicki i Grzegorz Ambroziak. Mimo zaproszenia wystosowanego przez Starostę Płockiego na spotkanie nie dotarli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zebrani rolnicy przedstawili problemy związane ze stratami w uprawach rolnych spowodowane  żerowaniem m.in. łabędzi, żurawi i gatunków krukowatych. Z powodu ochrony tych gatunków ptaków brak jest możliwości prawnych ich odstrzału, a płoszenie obwarowane jest ściśle określonymi pozwoleniami. Zebrani zawnioskowali o powołanie komisji szacującej straty i gromadzenie materiałów dowodowych, które w przyszłości  byłyby podstawą do wystąpienia o zmianę przepisów prawnych, umożliwiających uzyskanie odszkodowania za poniesione straty.

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualności

Polecamy