Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Nagroda Orzeł Agrobiznesu

22.06.2017, 14:44

Nagroda Orzeł Agrobiznesu dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Słubicach.

Kapituła nagrody Orzeł Agrobiznesu na podstawie przedstawionej rekomendacji samorządu Gminy Słubice, analizy przedstawionych danych, opinii zewnętrznych oraz oceny pozycji  w środowisku lokalnym postanowiła przyznać Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Słubicach nagrodę Orzeł Agrobiznesu. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 20 czerwca 2017 roku w Warszawie. Nagrodę  w imieniu honorowego patrona Orłów Agrobiznesu-Posła do Parlamentu Europejskiego -Jarosława Kalinowskiego,na ręce Prezesa Ryszarda Smolarka oraz Zastępcy Prezesa Hanki Wasilewskiej wręczyły: Ewa Kierzkowska -była wicemarszałek Sejmu RP oraz Joanna Rawik- gwiazda polskiej piosenki.

Kapituła nagrody Orzeł Agrobiznesu przyznała również tytuł i nagrodę Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu Krzysztofowi Dylickiemu – wójtowi gminy Słubice za rekomendowanie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Słubicach.

Nagroda Orzeł Agrobiznesu została przyznana po raz pierwszy w grudniu 2001 r. Otrzymują je firmy i banki posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami sondaży wśród konsumentów i klientów oraz wizytacji ekspertów na terenie działania kandydata na laureata. Nagrody i nominacje przyznaje Kapituła złożona z polityków zajmujących się problematyką konsumencką i rynkową, marketingowców, handlowców, specjalistów zajmujących się polityką jakości i wizerunkiem.

W każdym roku przewidziane są cztery edycje Orła Agrobiznesu. Liczba nagród jest limitowana. W każdej edycji wręczanych jest maksimum 15 nagród. 

Gratulujemy GS „SCH” w Słubicach tak prestiżowego wyróżnienia.

AktualnościAktualnościAktualności
 
Aktualności

Polecamy