Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Podpisanie umowy na modernizację drogi powiatowej

23.05.2017, 22:31

W zakresie prac zostało ustalone:

  • mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni wraz z zagospodarowaniem gałęzi i karpiny we własnym zakresie,
  • korekcyjne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu,
  • frezarki z odwożeniem ścinki na odległość do 20 km, średnia głębokość frezowania 2 cm,
  • ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,
  • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W50/70 w ilości średnio 125 kg/m2, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni,
  • wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5 o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i asfaltową emulsją kationową,
  • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w czerwcu 2017 roku, a zakończenie inwestycji przewidziane jest w przeciągu dwóch miesięcy. Długość modernizowanego odcinka wyniesie - 2,764 km. Wartość zadania: 637.792,39 zł brutto.

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualności

Polecamy