Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Kampania walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP - zakończona

04.02.2017, 22:55

Takie właśnie walne zebranie, kończące kampanię walnych zebrań sprawozdawczych na terenie gminy, odbyło się 4 lutego 2017 r. w jednostce OSP Słubice. Miejscem zebrania była remiza OSP.

Statuty OSP nadają walnym zebraniom sprawozdawczym następujące kompetencje:

  • wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności: zarządu OSP, komisji rewizyjnej OSP,
  • podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej,     
  • uchwalenie programu działania i budżetu stowarzyszenia,       
  • ustalenie wysokości składki członkowskiej.             

 

Oprócz druhów z jednostki w zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki ,  radny Rady Powiatu, przewodniczący komisji bezpieczeństwa – Józef Walewski, naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP w Płocku – Edward Mysera, wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mariusz Bartos, radny Rady Gminy, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa – Łukasz Bartosiak, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik,

Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Krzysztof Dylicki. Na protokolanta wybrano druhnę Ewę Jabłońską. Wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Renata Maślanka, Roman Jabłoński i Adam Rączka, Komisję Mandatową w składzie: Sylwester Serwach, Andrzej Żabka i Piotr Bogiel  oraz Komisję Statutową w składzie: Michał Dylicki, Przemysław Adamowicz i Marek Bogiel.

Po wyborze komisji nastąpił miły akcent wręczenia odznak „Za wysługę lat”. Odznaki otrzymali druhowie: Józef Dobaczewski (50 lat), Grzegorz Kobuszewski (50 lat), Jan Bogiel (35 lat), Krzysztof Dylicki (25 lat), Marzena Witczeska (10 lat), Ewa Jabłońska (10 lat), Roman Jabłoński (10 lat), Krzysztof Kaczmarek (10 lat), Joanna Jabłońska (10 lat), Ryszard Zieliński (5 lat), Mariusz Robak (5 lat), Paweł Robak (5 lat), Rafał Górecki (5 lat). Wręczenia odznak dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Marek Tarka w asyście radnego Rady Powiatu – Józefa Walewskiego oraz Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP w Płocku – Edwarda Mysery.

Szczegółowe sprawozdania za okres minionego 2016 roku  przedstawili: sprawozdanie z działalności – druh Andrzej Markiewicz, sprawozdanie finansowe – druh Marek Bogiel, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – druh Sylwester Serwach. Po sprawozdaniach pod obrady walnego zebrania zostały poddane projekty planów: planu działalności na 2017 rok – przedstawił druh Michał Dylicki i planu finansowego na 2017 rok – przedstawił druh Marek Bogiel. Zgodnie ze statutowymi kompetencjami zebranie przyjęło sprawozdania: z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy oraz podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej w kwocie 20 zł.  

W dyskusji na zakończenie zabrania głos zabrali: Edward Mysera, który przypomniał o podstawowych zasadach obowiązujących w akcjach ratowniczych oraz użytkowaniu sprzętu, a także poinformował że od 2018 r. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych oraz Mariusz Bartos i Józef Walewski – dziękując strażakom OSP Słubice za zaangażowanie i wkład w bezpieczeństwo gminy. Głos zabrał również Marek Tarka oraz na zakończenie, przewodniczący zebrania Krzysztof Dylicki. Odniósł się do ilości wyjazdów jednostki do różnych zdarzeń i podkreślił, że „każdy wyjazd to jest potrzeba, to jest często nieszczęście ludzkie, to jest ratowanie zdrowia, życia, mienia, zapewnienie bezpieczeństwa”. Za to złożył strażakom z OSP Słubice serdeczne podziękowanie oraz życzył realizacji przyjętych na zebraniu planów i zamierzeń a także satysfakcji i ludzkiej życzliwości.

Uroczystą oprawę w czasie zebrania nadawała orkiestra strażacka działająca przy jednostce OSP Słubice, którą prowadzi kapelmistrz Szymon Ogrzebacz.

 

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
Aktualności

Polecamy