Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Dobiega końca kampania walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

29.01.2017, 18:11

Oprócz druhów z jednostki w zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki ,  Komendant Gminny OSP, pełniący w jednostce funkcję Naczelnika - Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik, członek Zarządu Oddziału Gminnego związku OSP RP, a jednocześnie Prezes jednostki OSP Łaziska – Józef Walewski Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Józef Walewski, Prezes OSP Łaziska. Na protokolanta wybrano druha Jakuba Robaka. Wybrano również Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Paweł Szewczyk, Mateusz Dalecki i Michał Czarnecki. Sprawozdania za okres minionego 2016 roku  przedstawili: sprawozdanie z działalności – druh Wiesław Cichosz, sprawozdanie finansowe – druh Roman Buła, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – druh Michał Czarnecki. Przewodniczący zebrania druh Józef Walewski przedstawił plan działalności na rok 2017, a druh Roman Buła – plan finansowy.

W dyskusji poruszono sprawy wyjazdu druhów do akcji oraz na różnego rodzaju uroczystości oraz udziału w zawodach sportowo-pożarniczych.

Zgodnie ze statutowymi kompetencjami zebranie przyjęło sprawozdania: z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy oraz podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej w kwocie 20 zł.  

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualności

Polecamy