Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Posumowanie roku sprawozdawczego 2016 w OSP Juliszew

28.01.2017, 20:28

Oprócz druhów z jednostki w zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki , Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, członek Zarządu Oddziłu Powiatowego Związku OSP RP w Płocku – Marek Tarka, Komendant Gminny OSP -  Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Płocku reprezentował również Sekretarz w jednostce OSP Juliszew - Dariusz Woliński. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Władysław Świderski, Prezes OSP Juliszew. Na protokolanta wybrano druha Jacka Bułę. Na wstępie zebrania uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym druhów z jednostki OSP Juliszew oraz gminy Słubice. Sprawozdania za okres minionego 2016 roku  przedstawili: sprawozdanie z działalności – druh Marek Muras, sprawozdanie finansowe – druh Ryszard Cierpikowski, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – druh Krzysztof Pliszka. Ze sprawozdań wynikało, że druhowie w ciągu roku przepracowali na rzecz jednostki 400 roboczogodzin, głównie przy remoncie obiektu remizy.

Po sprawozdaniach nastąpił miły akcent wręczenia odznak „Za wysługę lat”. Odznaki otrzymali druhowie: Józef Kiełbasa (50 lat), Radosław Lewandowski (5 lat), Ryszard Cierpikowski (5 lat), Bogdan Nowicki (5 lat), Marek Muras (5 lat), Krzysztof Zalewski (5 lat). Wręczenia odznak dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki w asyście Komendanta Gminnego OSP – Wiesława Cichosza oraz Prezesa OSP Juliszew – Władysława Świderskiego.

W dyskusji druhowie skupili się na sprawach dot. kontynuowania remontu remizy OSP Juliszew, szkoleń podstawowych strażaków. Głos zabierali również zaproszeni goście. W swoim wystąpieniu  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Krzysztof Dylicki poinformował uczestników, że w dniu dzisiejszym, wraz z delegacją z OSP Słubice, brał udział w pogrzebie zmarłego nagle w wieku 61 lat, Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP, wieloletniego działacza ochotniczego pożarnictwa – Jerzego Maciaka. Pogrzeb odbył się w Żychlinie. Poprosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłego druha Jerzego Maciaka.

Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Zebranie przyjęło też jednogłośnie plan działalności i plan finansowy na 2017 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej w kwocie 20 zł.  

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
Aktualności

Polecamy