Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Półmetek kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP

21.01.2017, 19:26

21 stycznia w remizie OSP Piotrkówek odbyło się trzecie w tej kampanii walne zebranie sprawozdawcze OSP Piotrkówek.

Oprócz druhów z jednostki w zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki , Komendant Gminny OSP druh Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik, radny Rady Gminy – Piotr Lenarcik. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Franciszek Zawadzki, Prezes OSP Piotrkówek. Zgodnie ze statutowymi kompetencjami zebranie przyjęło sprawozdania: z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

W trakcie zebrania Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik przedstawił wydatki poniesione z budżetu gminy na ochronę przeciwpożarową w 2016 r. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki podziękował za udział strażaków z OSP Piotrkówek w uroczystościach na terenie gminy a także powiatowo-gminnych ćwiczeniach obronnych „Dolina Wisły 2016”. Komendant Gminny OSP – Wiesław Cichosz przedstawił informację dot. zdarzeń w 2016 r. szkoleń oraz gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

W dyskusji poruszono m.in. sprawy dot. angażowania się młodszych członków w bieżące funkcjonowanie jednostki, prac porządkowych wewnątrz i na zewnątrz remizy, odznak i medali dla zasłużonych strażaków.

Zebranie przyjęło też jednogłośnie plan działalności i plan finansowy na 2017 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej w kwocie 10 zł.  

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualności

Polecamy