Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Trwają zebrania sprawozdawcze w OSP

14.01.2017, 23:14

Oprócz druhów z jednostki w zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki , Komendant Gminny OSP druh Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik, radny Rady Gminy – Sławomir Januszewski. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Ryszard Olczak, Naczelnik OSP Wiączemin Polski. Zgodnie ze statutowymi kompetencjami zebranie przyjęło sprawozdania: z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Na zebraniu został odczytane okolicznościowe podziękowanie Powiatu Płockiego skierowane na ręce Prezesa jednostki Józefa Kluge dla druhów strażaków – za wkład pracy w okresie przygotowawczym jak i w czasie przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego „Dolina Wisły 2016”.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Krzysztof Dylicki przekazał podczas zebrania dyplom podpisany przez posła na sejm Piotra Zgorzelskiego oraz Starostę Płockiego Mariusza Bieńka dla OSP Wiączemin Polski za udział w VIII Edycji „Konkursu z zakresu wiedzy ekologicznej członków Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie płockim” pod hasłem „Bioróżnorodność szansą rozwoju powiatu płockiego”.

 

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 

Polecamy