Rozmiar tekstu: A A A

Aktualności

Kampania sprawozdawcza w OSP rozpoczęta

08.01.2017, 20:12

Zgodnie z przyjętym na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w dniu 20 grudnia 2016 r. harmonogramem rozpoczęła się w jednostkach OSP kampania walnych zebrań sprawozdawczych członków OSP.

Jako pierwsze w tym roku, 7-go stycznia odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP Grzybów. Oprócz druhów z jednostki w zebraniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Słubicach, Wójt Gminy – Krzysztof Dylicki oraz Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP – Jarosław Lenarcik. Przewodniczącym zebrania został jednogłośnie wybrany druh Wiesław Milczarek, Skarbnik jednostki, radny Rady Gminy Słubice. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP. Zgodnie ze statutowymi kompetencjami zebranie przyjęło sprawozdania: z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej. Jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Zebranie przyjęło też jednogłośnie plan działalności i plan finansowy na 2017 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki członkowskiej w kwocie 15 zł.  

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 

Polecamy