Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Forum Przedsiębiorczości

22.05.2015, 09:26

W dniu 18 maja 2015r, w Sali Bankietowej Rafallo w Bończy, odbyło się Forum Przedsiębiorczości. Spotkanie pod patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej – Piotra Zgorzelskiego oraz Starosty Płockiego – Mariusza Bieńka, zgromadziło przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Słubic. Starosta Płocki - Pan Mariusz Bieniek, poinformował, że  Forum w Słubicach wpisuje się w cykl 15 konferencji samorządowo – gospodarczych, które organizowane są w powiecie płockim. Starosta podkreślił wagę takich spotkań, konieczność zawiązywania partnerstw lokalnych oraz dobrą współpracę samorządu z lokalnym biznesem, co jest niezmiernie istotne dla rozwoju gminy, w szczególności w kontekście nowej perspektywy UE 2014-2020. Silne partnerstwa bowiem, mają większe szanse na uzyskanie unijnego wsparcia.

Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Małgorzata Bombalicka zaprezentowała informacje o strukturze bezrobocia w powiecie płockim oraz przedstawiła możliwości pozyskiwania funduszy na aktywizację bezrobotnych. Przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Pani Justyna Pesta przekazała ogólne założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. Omówiła planowane formy wsparcia, a także poinformowała, iż w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego planowane jest ogłoszenie pierwszych konkursów już w III kwartale br. Pan Jarosław Dorobek, Członek Zarządu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, zachęcał przedsiębiorców do zrzeszania się w Izbie, podkreślając korzyści ze współpracy z samorządem gospodarczym.

Forum Przedsiębiorczości podsumował Pan Krzysztof Dylicki – Wójt Gminy Słubice, dziękując uczestnikom spotkania za liczne przybycie. Zaproponował przedsiębiorcom szeroką współpracę na rzecz rozwoju gminy Słubice i powołanie „Społecznej Rady Biznesu”, jako organu doradczego przy Wójcie. Uczestnicy zgodzili się, że jest to bardzo cenna inicjatywa  i wyrazili wolę kolejnych spotkań.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy