Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Dożynki 2016 w Wyszogrodzie

20.09.2016, 22:23

Tegoroczne powiatowe święto plonów odbyło się w niedzielę 18 września w Wyszogrodzie. O godz. 10 przed kościołem pw. Świętej Trójcy zebrały się delegacje wieńcowe i poczty sztandarowe.  Następnie rozpoczęła się dziękczynna msza święta w intencji mieszkańców powiatu płockiego. Przewodniczyli jej ks. prałat Janusz Mackiewicz - dziekan dekanatu wyszogrodzkiego, oraz ks. proboszcz Grzegorz Sławomir Przybyłek. Podczas mszy nastąpiło poświęcenie wieńców dożynkowych, pod koniec eucharystii starosta Mariusz Bieniek podziękował księżom za modlitwę i zaprosił wszystkich do udziału w uroczystym korowodzie, który udał się w kierunku Rynku. W tym miejscu rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Najpierw zabrzmiał hymn państwowy, po nim Mariusz Pogonowski, który prowadził tę część, przywitał przybyłych gości. Znaleźli się wśród nich m.in.: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, posłowie na Sejm RP Piotr Zgorzelski i Anna Cicholska, Senator RP Marek Martynowski, Prezes Krajowej i Mazowieckiej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, radni województwa mazowieckiego, radni powiatu płockiego z przewodniczącym Lechem Dąbrowskim na czele, wicestarosta Iwona Sierocka, wójtowie, burmistrzowie oraz radni poszczególnych gmin powiatu płockiego i powiatów ościennych.
Starostami dożynek byli Marzena Szymerska i Gabriel Stobiecki.
Rolę gospodarzy dożynek pełnili Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz Jan Boszko – Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród.
Z szacunkiem do rolników i ich pracy odnosili się w swoich wystąpieniach Marszałek Adam Struzik oraz Poseł Piotr Zgorzelski. – Nikt tak pięknie nie podziękował rolnikom, jak Papież Jan Paweł II, który powiedział, że „Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnictwa. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”. Ja również bardzo Państwu dziękuję za Wasz trud, pracę. Szczęść Boże, udanych dożynek! – powiedział Poseł Piotr Zgorzelski.
W uroczystościach wzięła udział liczna delegacja Gminy Słubice z wójtem Krzysztofem  Dylicki i przewodniczącą Katarzyną Milczarek, na czele. W delegacji nie zabrakło radnych, sołtysów, członków OSP oraz przedstawicieli różnych środowisk gminnych. Twórcami wieńca dożynkowego będącego symbolem trudu rolników gminy, były panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Słubicach. Pomiędzy dwiema równoległymi parami owalnych ściętych „ramion” panie przewlekły białą i czerwoną szarfę, która symbolizowała barwy narodowe Polski. Kształt wieńca przypominał kształt Ziemi. Cztery jego ramiona to symbol czterech stron świata
i czterech żywiołów. Przestrzeń pomiędzy ramionami wieńca wypełniona została z jednej strony herbem gminy, a z drugiej krzyżem. Gmina wystawiła stoisko promocyjne, na którym degustowano potrawy przygotowane staraniem pan z KGW Słubice, ciasta wypieczone przez firmę „Rafallo” z Bończy oraz dorodny chleb wypieczony w piekarni Gminnej Spółdzielni „SCh” w Słubicach. Na stoisku swoje smakowitości i działalność prezentowały członkinie Spółdzielni Socjalnej „COR ET MANUS. JAK U ELI” z Grzybowa.
Na specjalnie przygotowanej foto-gazetce pokazano atrakcje gminy. W namiocie śpiewały „Grzybowianki” i wesoło przygrywała kapela zespołu. „Grzybowianki” przygotowały też kosz wypełniony owocami ziemi słubickiej, który ozdobił scenę dożynkową.

Stowarzyszenie „Nasza przyszłość Słubic i okolic” z Grzybowa wystawiło potrawy
i prezentowało swój dorobek w oddzielnym namiocie.
W korowodzie dożynkowym nie zabrakło pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych, które wystawiły jednostki ze Słubic (Marek Bogiel, Leszek Zwierzchowski i Przemysław Adamowicz) oraz z Wiączemina Polskiego (Krzysztof Izbiński, Wiesław Seweryn i Piotr Smolarek).

Ważną część uroczystości stanowiło wręczenie odznaczeń. Wśród grona odznaczonych
i wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele gminy. Medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego odznaczony został pan Andrzej Markiewicz, mieszkaniec Słubic, a statuetki „Dobry Gospodarz” wręczono Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wiączeminie Polskim. W imieniu wskazanych jednostek przyznane statuetki odebrali Marek Tarka prezes OSP Słubice oraz Ryszard Olczak naczelnik OSP Wiączemin Polski.

Podczas dożynek nie zabrakło oprawy muzycznej.Na scenie prezentowały się zespoły Classic, Lena, Quest, AbbaCover i Ex Bolo/Positive Band. Podczas, gdy jedni tańczyli i śpiewali, inni mogli zejść do podnóża Góry Zamkowej, gdzie rozłożyła się „wioska średniowieczna”. Wszystko w ramach imprezy „Średniowieczny Wyszogród”, która była zasługą Stowarzyszenia Pomocowego „Bliżej Siebie” w Zakrzewie, Muzeum Wisły w Wyszogrodzie oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Chętni mogli tu obejrzeć pokazy walk rycerskich, postrzelać z łuku, odwiedzić warsztat garncarza, namiot zielarki czy posmakować specjałów średniowiecznej kuchni.

Patronat honorowy nad Dożynkami Powiatu Płockiego objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

 

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 

Polecamy