Rozmiar tekstu: A A A

Wydarzenia

Uroczyste otwarcie drogi wojewódzkiej nr 575

28.08.2016, 22:28

26 sierpnia br. Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wójt Gminy Słubice zorganizowali w miejscowości Studzieniec uroczystość związaną z oficjalnym otwarciem zmodernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 575. Zmodernizowany został odcinek o długości ponad 6km od miejscowości Studzieniec do miejscowości Grzybów z wyłączeniem odcinka przejścia przez Słubice. W ramach przeprowadzonych robót droga zyskała nową nawierzchnię bitumiczną. Powstały nowe pobocza z kruszywa, odtworzono odwodnienie drogi w postaci odmulenia rowów przydrożnych, wykonano przepusty pod zjazdami oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 3,8 mln zł. Środki pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego.

Dzięki uprzejmości właścicielki pałacu w Studzieńcu Pani Danuty Olewnik-Cieplińskiej oraz rodziny Olewników, która udostępniła teren i włączyła się w organizację, część oficjalna odbyła się na placu przed pałacem w Studzieńcu.

Oprócz marszałka Adama Struzika i wójta Krzysztofa Dylickiego na uroczystość przybyli m.in. Dyrektor płockiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Kominek, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Katarzyna Wieczorek, Dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin-Płock Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mirosław Kaczmarek, Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Radny Rady Powiatu Józef Walewski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Milczarek, Komendant Komisariatu Policji w Gąbinie Piotr Donarski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Marek Tarka, Komendant Gminny Związku OSP RP Wiesław Cichosz. Obecni byli radni, sołtysi i pracownicy MZDW.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej części artystycznej. Wystąpił  zespół ludowy  Grzybowianki. Następnie głos zabrali:

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który podkreślił znaczenie tej drogi, chociażby podczas wystąpienia klęsk powodzi w 1982 i 2010 r. Zadeklarował również publicznie, że to nie jest ostatnie słowo i droga wojewódzka 575 będzie konsekwentnie remontowana i modernizowana.

Wójt Gminy Krzysztof Dylicki przypomniał, że droga ta jest najważniejszym ciągiem komunikacyjnym w gminie, o czym mogliśmy się niedawno przekonać podczas pamiętnej powodzi w 2010 r. która nawiedziła naszą gminę. Droga ta była wykorzystywana przez ludność ewakuowaną, siły ratownicze, tą drogą dostarczano pomoc dla powodzian i wreszcie głównie z tej drogi korzystały służby, inspekcje i straże zaangażowane w likwidację skutków powodzi. Myślę, że jesteśmy bardzo zgodni w przekonaniu, że zmodernizowane odcinki tej drogi nie tylko przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, warunków ruchu, komfortu jazdy, ułatwią mieszkańcom szybszy i bezpieczniejszy dostęp do najbliższych miejscowości i ośrodków miejskich – ale również korzystnie wpłyną na rozwój gospodarczy gminy i jej pozytywny wizerunek – powiedział Wójt w swoim wystąpieniu. Podziękował marszałkowi Adamowi Struzikowi, że zauważył pilną potrzebę prac remontowych na drodze wojewódzkiej 575, Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich za współpracę i udane przejście od pomysłu i wizji do pierwszych widocznych efektów oraz mieszkańcom za spokojne znoszenie niedogodności związanych z remontem. Wszystkim życzył aby ta droga dobrze nam służyła i zawsze stanowiła bezpieczny trakt komunikacyjny.

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, rejonu drogowego Gostynin - Płock – Mirosław Kaczmarek zapoznał zebranych z danymi technicznymi i finansowymi prac modernizacyjnych na całym odcinku drogi wojewódzkiej 575.

Starosta Płocki Mariusz Bieniek podkreślił znaczenie infrastruktury drogowej i możliwości komunikacji dla rozwoju nie tylko gminy i powiatu ale i całego regionu.

Po wystąpieniach  i krótkiej części artystycznej przy taktach marszowych wykonanych przez kapelę zespołu ludowego Grzybowianki odbyło się przejście do miejsca gdzie, po wcześniejszym zatrzymaniu ruchu przez policję i strażaków ochotników z OSP Słubice, nastąpiło uroczyste poświęcenie celebrowane przez księdza Ryszarda Chludzińskiego oraz symboliczne otwarcie zmodernizowanego odcinka drogi. Otwarcia dokonali Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Starosta Płocki – Mariusz Bieniek, Przewodniczący Rady Powiatu – Lech Dąbrowski, radny Rady Powiatu Płockiego – Józef Walewski, Wójt Gminy Słubice – Krzysztof Dylicki, właścicielka pałacu w Studzieńcu – Danuta Olewnik-Cieplińska oraz Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, rejonu drogowego Gostynin - Płock – Mirosław Kaczmarek. Następnie zaproszeni goście przejechali zmodernizowanym odcinkiem drogi do miejscowości Grzybów. Uroczystość zakończyło spotkanie w Sali Bankietowej RAFALLO w Bończy.

WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
WydarzeniaWydarzeniaWydarzenia
 
Wydarzenia

Polecamy